Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ  Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου  ΠΔ 79/2017, άρ.3, παρ.1β Συμμετοχή σε παρελάσεις και γενικό εορτασμό σύμφωνα με  ΠΔ 79/2017, άρ.3, παρ.4. [/su_table]
Read More

Εκδηλώσεις εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ Εορταστική εκδήλωση για την εθνική εορτή της 8ης Οκτωβρίου  ΠΔ 79/2017, άρ.3, παρ.2α Κατά την ημέρα αυτή τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων δύναται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή και του Σχολικού Συμβουλίου, καθώς και επιμορφωτική συνάντηση (ΠΔ 79/2017, άρ.3, παρ.6) [/su_table]
Read More

Διορία: Αποστολή κατάστασης φοιτώντων ολοήμερου

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ Αποστολή στη Διεύθυνση αναλυτικής κατάστασης φοιτώντων μαθητών Ολοήμερου Προγράμματος και Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής.   ΠΔ 79/2017, άρ. 11, παρ. 16θ Η αποστολή πρέπει να γίνει μέσα στο 1ο πενθήμερο κάθε μήνα. [/su_table]
Read More

Κλείσιμο βιβλίων

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ Κλείσιμο βιβλίων: • Πιστοποιητικών Σπουδής • Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής • Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων • Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου Άρθρ. 20, τμήμα Γ, παρ. 15 Εναλλακτικά το κλείσιμο των βιβλίων γίνεται με ημερομηνία 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους). 30/8/2018: Στο ΠΔ έχει παραλειφθεί (προφανώς από λάθος) το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου (Δείτε τη σχετική συζήτηση στην κλειστή ομάδα του ) [/su_table]
Read More

Έναρξη διδακτικού έτους

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ 'Εναρξη διδακτικού έτους ΠΔ 79/2017, αρ. 2, παρ. 6 & άρ.3, παρ.6 Απόσπασμα από την εγκύκλιο 136712/Δ1/05-09-2019/ΥΠΑΙΘ: "Κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους για τους μαθητές, στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν" [/su_table]
Read More

Διορία: Υποβολή στοιχείων στον Προϊστάμενο Εκπ/κών Θεμάτων

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Αποστολή ετήσιου ή τριμηνιαίου προγραμματισμού, απόφασης κατανομής τάξεων και κατάστασης εφημεριών στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων  ΠΔ 79/2017, άρ. 10, παρ. 2 & άρ. 12, παρ. 3(Τροποποιήσεις με τον Ν.4559, ΦΕΚ 142, Α, 2018) Η κατάσταση εφημεριών -θα πρέπει να- έχει ήδη αποσταλεί ως συνοδευτικό στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (μέχρι 15 Σεπτ.). [/su_table]
Read More

Ενέργειες 1-10 Σεπτεμβρίου

[su_table] ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΧΟΛΙΑ Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 1η τακτική συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων ΠΔ 79/2017, άρ. 10, παρ. 1 & άρ. 15, παρ.1 Τα αντικείμενα του προγραμματισμού αναφέρονται στο άρ.10, παρ. 1 Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών Φ.201.017.684.Α6/19 -10-2017/ΥΠΠΕΘ Εγκύκλιος 136712/Δ1/05-09-2019/ΥΠΑΙΘ: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020» (σελ. 16) Το σχέδιο διατηρείται στο αρχείο της σχολικής μονάδας και ενημερώνεται η οικεία Δ/νση Εκπ/σης. Το χρονικό διάστημα επικαιροποίησης είναι προτεινόμενο. Επιπλέον υλικό: Ο.Α.Σ.Π. Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου - Α' τρίμηνο  ΠΔ 79/2017, άρ. 15, παρ. 8 & άρ. 11, μέρος Α, παρ.16(ια) Το Σχολ. Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλες ημερομηνίες όμως από 1-10 Σεπτ. πρέπει να συντάξει εισήγηση σχετική με το πλαίσιο υλικοτεχνικής οργάνωσης της «Διατροφικής Αγωγής» των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (άρθρο…
Read More