Προστέθηκαν υπενθυμίσεις για υπερωρίες, οδοιπορικά
11 Οκτωβρίου 2018
Την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα προστέθηκε υπενθύμιση για κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν υπερωρίες και οδοιπορικά. Η ημερομηνία κατάθεσης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε φορά με τι...
Υπενθυμίσεις για MySchool, Ολοήμερο και παρουσιολόγια ΕΣΠΑ
27 Σεπτεμβρίου 2018
Προστέθηκαν στο ημερολόγιο του σχ. έτους 2018-19 οι τακτικές: επιβεβαιώσεις των στοιχείων στο MySchool, επικαιροποιήσεις/αποστολές των στοιχείων για τα ολοήμερα τμήματα, υποβολές ...
Καταχωρίσεις για βιβλία, υλικό, εξοπλισμό
9 Σεπτεμβρίου 2018
Στην κατηγορία "ΒΙΒΛΙΑ - ΥΛΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" έχουν ενσωματωθεί στο ημερολόγιο ενέργειες που αφορούν στα σχολικά βιβλία και τις (νέες) σχολικές βιβλιοθήκες....
Προστέθηκε η δράση “Η τσάντα στο σχολείο”
7 Σεπτεμβρίου 2018
Στις ενέργειες 1-10 Σεπτεμβρίου έχουν προστεθεί και όσες αφορούν στη δράση "Η τσάντα στο σχολείο".
Αναδιατάξεις ημερολογίου
7 Σεπτεμβρίου 2018
Υπάρχουν αναδιατάξεις στην εμφάνιση του ημερολογίου ώστε να διευκολύνεται η εποπτεία των ενεργειών. Σε περίπτωση που οι αλλαγές είναι εκτενείς ή επί της ουσίας, θα υπάρχει σχετική ανάρτησ...
Επικαιροποίηση/ Προσθήκη υλικού
31 Αυγούστου 2018
Στη θέση "Περιεχόμενα" του βασικού μενού θα βρείτε επικαιροποιημένο και εμπλουτισμένο υλικό, χωρισμένο σε τρεις κατηγορίες: Διαδικασίες, Έντυπα, Νομοθεσία. Για τις νέες προσθήκες & τρ...
Ενέργειες 1-10 Σεπτ.
31 Αυγούστου 2018
Το ημερολόγιο έχει ενημερωθεί με τις ενέργειες που απαιτούνται στο διάστημα 1-10 Σεπτ. Ενημερώστε μας στην περίπτωση που εντοπίσετε παράλειψη ή λάθος. Σύντομα θα προστεθούν και οι ενέργει...
ΠΔ 79/2017 με ενσωματωμένες αλλαγές
31 Αυγούστου 2018
Στη διαδρομή "Περιεχόμενα > Νομοθεσία" θα βρείτε μια έκδοση του ΠΔ79/2017 που περιέχει τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τις 20/08/2018. Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες της πρώτης σελίδας...
Σε διαδικασία ενημέρωσης…
28 Αυγούστου 2018
Ο ιστοχώρος βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης/επικαιροποίησης. Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε να έχουμε αναρτήσει όλο το διαθέσιμο υλικό πριν την έναρξη του σχολ. έτους....