Ομάδα εργασίας

Ο ιστοχώρος ανήκει στην Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οργάνωση και διαχείριση ιστοχώρου: Κλωτσοτύρας Δημήτρης
Συντάκτες ημερολογίου και αρχικού  περιεχομένου: Αρβανίτης Νίκος, Κλωτσοτύρας Δημήτρης
Πάροχοι υλικού: Γούτσος Χαράλαμπος